Propozycja opracowania bazy danych i przeprowadzenia badania obserwacyjnego u chorych na AML lub MDS ze wznową choroby po allo-HCT

Szanowni Państwo, w związku z pojawieniem się nowej opcji terapeutycznej dla chorych z nawrotem AML lub MDS po allo-HCT opartej na stosowaniu azacytydyny w skojarzeniu z wenetoklaksem dzięki możliwości   finansowania terapii w ramach systemu RDTL i Programu Lekowego,  zwracamy się z propozycją opracowania bazy danych i przeprowadzenia badania obserwacyjnego u chorych na AML lub MDS […]

Ponowne uruchomienie projektu

Szanowni Państwo, W imieniu sekcji PALG-CLL chcielibyśmy poinformować o „odmrożeniu” od dn. 1.08.2020 r. projektu PALG pt. „Ocena genetycznych i immunologicznych czynników rokowniczych i predykcyjnych odpowiedzi na leczenie chorych z oporną i nawrotową przewlekłą białaczkę limfocytową, w szczególności leczonych inhibitorami receptora B-komórkowego. Badanieobserwacyjne Polskiej Grupy ds. Białaczek Dorosłych (PALG)”. Przerwa w realizacji badania była konsekwencją […]

Oferty badań genetycznych metodą NGS

Przedstawiamy oferty dotyczące przeprowadzenia innowacyjnych badań genetycznych metodą NGS. Oferty znajdują się w zakładce Oferta laboratoriów referencyjnych PALG.

Praktyczny Przewodnik po diagnostyce mutacji FLT3 u chorych z OBSZ

Przedstawiamy Przewodnik opracowany w ramach realizacji projektu:„Standaryzacja Badań Mutacji FLT3” realizowanego w pracowniach referencyjnych d/s diagnostyki OBSz PALG -SHM PTGCz

Wstrzymanie realizacji projektu oceny mutacji TP53 w CLL za pomocą NGS

Szanowni Państwo,Członkowie PALG, W imieniu wszystkich Wykonawców chciałbym Państwa poinformować o czasowym wstrzymaniu realizacji projektu PALG dotyczącego oceny występowania mutacji genu TP53 za pomocą NGS u chorych na oporną/nawrotową przewlekłą białaczką limfocytową. Planowany termin wstrzymania realizacji projektu to początek kwietnia 2020 r. Decyzja ta wynika z jednej strony z konieczności wprowadzenia zaplanowanych wcześniej zmian (m.in. zmiany […]

Wiosenna Konferencja PALG przeniesiona na listopad

Szanowni Państwo,Członkowie PALG,W związku z zaistniała sytuacją epidemiologiczną wiosenna Konferencja Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) która miała się odbyć w dniach 21 i 22 maja 2020 w Gdańsku, zostaje przeniesiona na listopad. O dokładnym miejscu i terminie będziecie Państwo informowani w kolejnych mailach. z poważaniemProf. Sebastian Giebel

Identyfikacja istotnych klinicznie zmian genetycznych genu ABL i innych genów przy użyciu sekwencjonowania nowej generacji u pacjentów z nowo zdiagnozowaną i nawrotową ostrą białaczką limfoblastyczną z obecnością chromosomu Filadelfia (ALL Ph +) – badanie PALG

Zapraszamy do uczestnictwa w obserwacyjnym, nieinterwencyjnym, badaniu PALG. Badanie jest adresowane do ośrodków, które leczą chorych z ALL Ph+ i w których jest przechowywany materiał genetyczny (RNA).

Zmęczenie, starzenie się, a może jednak choroba? Odpowiedź masz we krwi!

Jak często złe samopoczucie zdarza nam się tłumaczyć zmęczeniem, przeziębieniem czy starzeniem się? Tempo życia i ilość obowiązków niejednokrotnie sprawiają, że ignorujemy pierwsze objawy choroby, przypisując je chwilowemu spadkowi formy czy wiekowi. Niespecyficzne objawy chorób krwi – zmęczenie, utrata masy ciała, nocne poty, gorączka – bywają szczególnie mylące. Dlatego organizatorzy kampanii edukacyjnej „Odpowiedź masz we […]