Rejestracja na Konferencję PALG otwarta

Uprzejmie informujemy, że ruszyła rejestracja na Konferencję Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) oraz Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG), która odbędzie się w dniach 10 i 11 maja 2019 roku w Hotelu Bulwar w Toruniu. Wszystkich Państwa proszę o zgłoszenie chęci uczestnictwa w posiedzeniu oraz potrzeb noclegowych on-line za pomocą formularza rejestracyjnego, dostępnego […]

Konferencja PALG i PRLG 2019 w Toruniu

ZAPROSZENIE Szanowni Państwo, Członkowie PALG i PLRG, Mam przyjemność i zaszczyt zaprosić na Konferencję Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) oraz Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG), która odbędzie się w dniach 10 i 11 maja 2019 roku w Hotelu Bulwar w Toruniu. Wszystkich Państwa proszę o zgłoszenie chęci uczestnictwa w posiedzeniu oraz potrzeb […]

Zgłoszenia pacjentów leczonych zgodnie z protokołem PALG ALL7

Uprzejmie zapraszamy do zgłaszania pacjentów leczonych zgodnie z protokołem PALG ALL7. Część tej strony jest dostępna tylko dla lekarzy. Aby uzyskać dostęp, prosimy o zalogowanie się.

Pacjenci z nowotworem z dendrytycznych komórek plazmocytoidalnych – badanie

Szanowni Państwo! Nowotwór z dendrytycznych komórek plazmocytoidalnych (Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm, BPDCN) jest bardzo rzadkim schorzeniem rozrostowym hematopoezy. Publikowane dane, pochodzące z różnych krajowych rejestrów, obejmują grupy liczące od kilkunastu do kilkudziesięciu pacjentów, co podkreśla unikalny charakter tej choroby. Brak jest danych dotyczących częstości występowania BPDCN w Polsce, jak również nie jest jednoznacznie ustalony […]

Zaproszenie do udziału w badaniu NGS_TP53 PALG-CLL

Szanowni Państwo, w imieniu sekcji PALG-CLL chcielibyśmy  Państwa zaprosić do udziału w badaniu PALG pt. „Ocena genetycznych i immunologicznych czynników rokowniczych i predykcyjnych odpowiedzi na leczenie chorych z oporną i nawrotową przewlekłą białaczkę limfocytową, w szczególności leczonych inhibitorami receptora B-komórkowego. Badanie obserwacyjne Polskiej Grupy ds. Białaczek Dorosłych (PALG)”. Projekt jest kontynuacją „molekularną” badań obserwacyjnych PALG […]

Rejestracja na Konferencję PALG – UWAGA zmiana terminu spotkania

Ruszyła rejestracja na Konferencję Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG), która odbędzie się 15 listopada 2018 roku w Hotelu Novotel w Krakowie, ul. T. Kościuszki 5. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w posiedzeniu oraz potrzeb noclegowych za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.palg.kongresy.com.pl

Badanie dot. wtórnej białaczki szpikowej

Uprzejmie zapraszamy do udziału w badaniu dot. wtórnej AML. W załączeniu znajdziecie Państwo bazę do zbierania danych wraz z prezentacją zawierającą informacje dot. badania. Badanie przedstawione było na ostatnim posiedzeniu PALG. Część tej strony jest dostępna tylko dla lekarzy. Aby uzyskać dostęp, prosimy o zalogowanie się.

Konferencja Naukowa Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 15 listopada 2018 roku w Hotelu Novotel w Krakowie, ul. T. Kościuszki 5, odbędzie się Konferencja Naukowa Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG). O szczegółowych informacjach będziecie Państwo poinformowani w późniejszym terminie. Konferencja PALG będzie poprzedzała spotkanie Acute Leukemia Working Party Business & Educational Meeting organizowanym przez European […]