Badanie: Analiza porównawcza schematów mieloablacyjnego leczenia kondycjonującego przed alloHSCT u chorych na AML z użyciem fludarabiny i busulfanu vs. fludarabiny z TBI – analiza retrospektywna

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu: Analiza porównawcza schematów mieloablacyjnego leczenia kondycjonującego przed alloHSCT u chorych na AML z użyciem fludarabiny i busulfanu vs. fludarabiny z TBI – analiza retrospektywna. Cel: porównanie tolerancji i efektów leczenia FluBu4 vs FluTBI12Gy oraz FluBu3 vs FluTBI8Gy. Część tej strony jest dostępna tylko dla lekarzy. Aby uzyskać […]

Walne Zebranie Członków PALG, 11 maja 2019

Szanowni Państwo,Członkowie PALG, serdecznie zapraszamy do udziału w obradach Walnego Zebrania Członków PALG, które odbędzie się podczas zbliżającej się Konferencji Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) oraz Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG), w dniach 10 i 11 maja 2019 roku w Hotelu Bulwar w Toruniu. Walne Zebranie planowane jest na dzień 11 maja, […]

PALG ALL7 – poprawki do protokołu

Szanowni Państwo, w imieniu Grupy Roboczej ds. ALL PALG uprzejmie informuję o uaktualnieniu i wprowadzeniu poprawek do protokołu PALG ALL7. Najnowsza wersja protokołu (ver. 1.2019) została umieszczona na stronach PALG. Prosimy o zwrócenie uwagi na: numerację dni podania leków w tabeli Konsolidacja II u chorych na ALL Ph(-) w wieku poniżej 55 r.ż (strona 15 […]

Zaproszenie do udziału w badaniu InfAZA 2.0

Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie do udziału w badaniu: Ocena przebiegu klinicznego oraz epidemiologii i czynników ryzyka infekcji u chorych na MDS/AML/CMML w czasie leczenia pierwszymi trzema cyklami azacytydyny – badanie prospektywne, wieloośrodkowe, obserwacyjne, nieinterwencyjne – InfAZA 2.0. Część tej strony jest dostępna tylko dla lekarzy. Aby uzyskać dostęp, prosimy o zalogowanie się.

Zaproszenie do uczestnictwa w Prospektywnym Ogólnopolskim Rejestrze chorych na MDS/CMML/AML <30% blastów

Szanowni Państwo, zachęcamy do uczestnictwa w Prospektywnym Ogólnopolskim Rejestrze chorych na MDS/CMML/AML < 30% blastów. Ogólnopolski Rejestr Chorych na Zespoły Mielodysplastyczne powstał w roku 2011. Dotychczas włączono do badania 2156 chorych z 28 ośrodków hematologicznych w Polsce. Do rejestru włączani są chorzy na zespoły mielodysplastyczne (MDS), przewlekłą białaczkę mielomonocytową (CMML) a także na ostrą białaczkę […]

Rejestracja na Konferencję PALG otwarta

Uprzejmie informujemy, że ruszyła rejestracja na Konferencję Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) oraz Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG), która odbędzie się w dniach 10 i 11 maja 2019 roku w Hotelu Bulwar w Toruniu. Wszystkich Państwa proszę o zgłoszenie chęci uczestnictwa w posiedzeniu oraz potrzeb noclegowych on-line za pomocą formularza rejestracyjnego, dostępnego […]

Konferencja PALG i PRLG 2019 w Toruniu

ZAPROSZENIE Szanowni Państwo, Członkowie PALG i PLRG, Mam przyjemność i zaszczyt zaprosić na Konferencję Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) oraz Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG), która odbędzie się w dniach 10 i 11 maja 2019 roku w Hotelu Bulwar w Toruniu. Wszystkich Państwa proszę o zgłoszenie chęci uczestnictwa w posiedzeniu oraz potrzeb […]

Zgłoszenia pacjentów leczonych zgodnie z protokołem PALG ALL7

Uprzejmie zapraszamy do zgłaszania pacjentów leczonych zgodnie z protokołem PALG ALL7. Część tej strony jest dostępna tylko dla lekarzy. Aby uzyskać dostęp, prosimy o zalogowanie się.