Badanie dot. wtórnej białaczki szpikowej

Uprzejmie zapraszamy do udziału w badaniu dot. wtórnej AML. W załączeniu znajdziecie Państwo bazę do zbierania danych wraz z prezentacją zawierającą informacje dot. badania. Badanie przedstawione było na ostatnim posiedzeniu PALG. Część tej strony jest dostępna tylko dla lekarzy. Aby uzyskać dostęp, prosimy o zalogowanie się.

Konferencja Naukowa Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 15 listopada 2018 roku w Hotelu Novotel w Krakowie, ul. T. Kościuszki 5, odbędzie się Konferencja Naukowa Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG). O szczegółowych informacjach będziecie Państwo poinformowani w późniejszym terminie. Konferencja PALG będzie poprzedzała spotkanie Acute Leukemia Working Party Business & Educational Meeting organizowanym przez European […]

Badanie „Skuteczność LD-AraC z Kladrybiną u pacjentów z ostrą białaczką szpikową po niepowodzeniu leczenia azacytydyną”

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu obserwacyjnym „Skuteczność LD-AraC z Kladrybiną u pacjentów z ostrą białaczką szpikową po niepowodzeniu leczenia azacytydyną”. Szczegółowe informacje wraz z ankietą znajdziecie Państwo w Sekcjach roboczych – Ostra białaczka szpikowa (dostęp dla zalogowanych).

Znaczenie rokownicze określonych parametrów płytek krwi u chorych na PBL – badanie w ramach sekcji CLL

Zapraszamy do zapoznania się z projektem mającym na celu określenie znaczenia rokowniczego określonych parametrów płytek krwi u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową. Badanie wykonywane jest dwuetapowo, w pierwszym etapie analizowane będzie znaczenie rokownicze parametrów płytkowych u chorych na PBL. Drugi etap badania będzie przeprowadzony łącznie z badaniem oceniającym leczenie ibrutynibem. W Sekcjach roboczych (CLL) znajduje […]

Allotransplantacje 60+

Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym oceny wyników transplantacji alogenicznych komórek krwiotwórczych u chorych poddawanych procedurze po 60 roku życia. W sekcjach roboczych dostępny jest protokół badania (dostęp tylko dla zarejestrowanych użytkowników).

Protokół leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dorosłych

W sekcjach roboczych dostępny jest protokół leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dorosłych PALG ALL7 (dostęp tylko dla zarejestrowanych użytkowników).

Sekwencjonowanie nowej generacji transkryptomu miRNA i badania funkcjonalne in vitro w celu poznania patomechanizmow i heterogenności dziecięcej ostrej białaczki limfoblastycznej z limfocytów T (T-ALL)

Zapraszamy do udziału w projekcie: Sekwencjonowanie nowej generacji transkryptomu miRNA i badania funkcjonalne in vitro w celu poznania patomechanizmow i heterogenności dziecięcej ostrej białaczki limfoblastycznej z limfocytów T (T-ALL). Celem projektu jest poznanie roli miRNA w procesach onkogenetycznych, leżących u podstaw białaczki T-ALL, jak również poznanie znaczenia miRNA w heterogenności tej choroby. Szczegółowe informacje dostępne […]

Projekt „MPN <=25 rok życia”

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie MPN <=25 rok życia. Ideą badania jest zebranie podstawowych danych chorych z ET, PV, MF pierwotna i wtórną, pre-PMF, MPN-u, u których diagnoza została potwierdzona w max. 25 r.ż. Część tej strony jest dostępna tylko dla lekarzy. Aby uzyskać dostęp, prosimy o zalogowanie się.