Praktyczny Przewodnik po diagnostyce mutacji FLT3 u chorych z OBSZ

Przedstawiamy Przewodnik opracowany w ramach realizacji projektu:
„Standaryzacja Badań Mutacji FLT3” realizowanego w pracowniach referencyjnych d/s diagnostyki OBSz PALG -SHM PTGCz