najnowsze:

Konferencja Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych

W imieniu Prof. Sebastiana Giebla serdecznie zapraszamy na cykl spotkań Sekcji Roboczych Stowarzyszenia Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych. Spotkania będą odbywały się w godz. 17:30 – 20:00 na platformie ZOOM. Terminarz spotkań: 31.05. (pon.) – AML 07.06. (pon.) – ALL 08.06. (wt.) – Cytometria 09.06. (śr.) – HSCT 14.06. (pon.) – CML/MPN 15.06. […]

Badanie “Ocena skuteczności leczenia opornej i nawrotowej przewlekłej białaczki limfocytowej z zastosowaniem schematu wenetoklaks-rytuksymab (Ven-R)”

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zaproszeniem do udziału w retrospektywnym badaniu “Ocena skuteczności leczenia opornej i nawrotowej przewlekłej białaczki limfocytowej z zastosowaniem schematu wenetoklaks-rytuksymab (Ven-R)”. Wszelkie informacje znajdują się w sekcji CLL.

Zaproszenie do udziału w kontynuacji badania

Szanowni Państwo,w imieniu sekcji PALG-CLL chcielibyśmy Państwa zaprosić do udziału w kontynuacji badania PALG pt. „Ocena genetycznych i immunologicznych czynników rokowniczych i predykcyjnych odpowiedzi na leczenie chorych z oporną i nawrotową przewlekłą białaczkę limfocytową, w szczególności leczonych inhibitorami receptora B-komórkowego. Badanie obserwacyjne Polskiej Grupy ds. Białaczek Dorosłych (PALG)” Dotychczasowa współpraca pozwoliła na analizę mutacji TP53 […]

Propozycja opracowania bazy danych i przeprowadzenia badania obserwacyjnego u chorych na AML lub MDS ze wznową choroby po allo-HCT

Szanowni Państwo, w związku z pojawieniem się nowej opcji terapeutycznej dla chorych z nawrotem AML lub MDS po allo-HCT opartej na stosowaniu azacytydyny w skojarzeniu z wenetoklaksem dzięki możliwości   finansowania terapii w ramach systemu RDTL i Programu Lekowego,  zwracamy się z propozycją opracowania bazy danych i przeprowadzenia badania obserwacyjnego u chorych na AML lub MDS […]

Ponowne uruchomienie projektu

Szanowni Państwo, W imieniu sekcji PALG-CLL chcielibyśmy poinformować o „odmrożeniu” od dn. 1.08.2020 r. projektu PALG pt. „Ocena genetycznych i immunologicznych czynników rokowniczych i predykcyjnych odpowiedzi na leczenie chorych z oporną i nawrotową przewlekłą białaczkę limfocytową, w szczególności leczonych inhibitorami receptora B-komórkowego. Badanieobserwacyjne Polskiej Grupy ds. Białaczek Dorosłych (PALG)”. Przerwa w realizacji badania była konsekwencją […]

Oferty badań genetycznych metodą NGS

Przedstawiamy oferty dotyczące przeprowadzenia innowacyjnych badań genetycznych metodą NGS. Oferty znajdują się w zakładce Oferta laboratoriów referencyjnych PALG.

Praktyczny Przewodnik po diagnostyce mutacji FLT3 u chorych z OBSZ

Przedstawiamy Przewodnik opracowany w ramach realizacji projektu:„Standaryzacja Badań Mutacji FLT3” realizowanego w pracowniach referencyjnych d/s diagnostyki OBSz PALG -SHM PTGCz

Wstrzymanie realizacji projektu oceny mutacji TP53 w CLL za pomocą NGS

Szanowni Państwo,Członkowie PALG, W imieniu wszystkich Wykonawców chciałbym Państwa poinformować o czasowym wstrzymaniu realizacji projektu PALG dotyczącego oceny występowania mutacji genu TP53 za pomocą NGS u chorych na oporną/nawrotową przewlekłą białaczką limfocytową. Planowany termin wstrzymania realizacji projektu to początek kwietnia 2020 r. Decyzja ta wynika z jednej strony z konieczności wprowadzenia zaplanowanych wcześniej zmian (m.in. zmiany […]