Sekcje robocze

Dostęp do zamkniętej części strony PALG jest możliwy tylko dla lekarzy będących członkami Stowarzyszenia PALG, reprezentujących ośrodki wpisane na listę.

Dostęp do zamkniętej strony PALG nie jest możliwy dla przedstawicieli firm farmaceutycznych. W przypadkach współpracy prosimy o kontakt z przewodniczącym danej sekcji.

Dostępne sekcje robocze

  • Infekcje (Lidia Gil)
  • Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) (Sebastian Giebel, Anna Czyż)
  • Ostra białaczka szpikowa (AML) (Agnieszka Wierzbowska)
  • Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL) (Iwona Hus, Krzysztof Jamroziak)
  • Przewlekła białaczka szpikowa (CML) (Tomasz Sacha, Maria Bieniaszewska)
  • Transplantacje (Anna Czyż, Tomasz Czerw)
  • Zespoły mielodysplastyczne (MDS) (Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Krzysztof Mądry)