Identyfikacja istotnych klinicznie zmian genetycznych genu ABL i innych genów przy użyciu sekwencjonowania nowej generacji u pacjentów z nowo zdiagnozowaną i nawrotową ostrą białaczką limfoblastyczną z obecnością chromosomu Filadelfia (ALL Ph +) – badanie PALG

Zapraszamy do uczestnictwa w obserwacyjnym, nieinterwencyjnym, badaniu PALG. Badanie jest adresowane do ośrodków, które leczą chorych z ALL Ph+ i w których jest przechowywany materiał genetyczny (RNA).

Część tej strony jest dostępna tylko dla lekarzy. Aby uzyskać dostęp, prosimy o zalogowanie się.