Protokół leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dorosłych

W sekcjach roboczych dostępny jest protokół leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dorosłych PALG ALL7 (dostęp tylko dla zarejestrowanych użytkowników).

Sekwencjonowanie nowej generacji transkryptomu miRNA i badania funkcjonalne in vitro w celu poznania patomechanizmow i heterogenności dziecięcej ostrej białaczki limfoblastycznej z limfocytów T (T-ALL)

Zapraszamy do udziału w projekcie: Sekwencjonowanie nowej generacji transkryptomu miRNA i badania funkcjonalne in vitro w celu poznania patomechanizmow i heterogenności dziecięcej ostrej białaczki limfoblastycznej z limfocytów T (T-ALL). Celem projektu jest poznanie roli miRNA w procesach onkogenetycznych, leżących u podstaw białaczki T-ALL, jak również poznanie znaczenia miRNA w heterogenności tej choroby. Szczegółowe informacje dostępne […]

Projekt „MPN <=25 rok życia”

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie MPN <=25 rok życia. Ideą badania jest zebranie podstawowych danych chorych z ET, PV, MF pierwotna i wtórną, pre-PMF, MPN-u, u których diagnoza została potwierdzona w max. 25 r.ż. Część tej strony jest dostępna tylko dla lekarzy. Aby uzyskać dostęp, prosimy o zalogowanie się.

Zaproszenie do badań Sekcji PALG ds. Zakażeń

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w badaniach: Gruźlica u chorych po przeszczepieniu auto- i allogenicznych komórek Gruźlica u chorych na nowotwory hematologiczne i niedokrwistość aplastyczną w Polsce Więcej informacji o badaniach znajduje się w Sekcjach roboczych (dostęp dla zalogowanych). Badania będą realizowane w ramach Sekcji PALG ds. Zakażeń. Ośrodki chętne do podjęcia współpracy uprzejmie […]

Protokół PETHEMA 2012

Szanowni Państwo, w związku z dalszym brakiem refundacji ATO, nadal nie możemy leczyć chorych z ostrą białaczką promielocytową według protokołu PETHEMA 2017. W związku z powyższym, ustaliliśmy z prof. Wierzbowską oraz z dr. Pau Montesinos z PETHEMY, aby kolejnych chorych z APL leczyć według protokołu PETHEMA 2012 (schemat w załączeniu), gdzie chorych różnicujemy nie tylko […]

Ruszyła rejestracja na Konferencję PALG i PLRG

Ruszyła rejestracja na Konferencję Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) oraz Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG), która odbędzie się w dniach 8 i 9 czerwca 2018 roku w Hotelu Angelo w Katowicach. Wszystkich Państwa prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w posiedzeniu oraz potrzeb noclegowych on-line za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie palg.kongresy.com.pl.

Nowe badania retrospektywne PALG

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w poniższych badaniach: Zastosowanie azacytydyny w leczeniu wyprzedzającym lub konsolidującym chorych po allo-HSCT – propozycja badania retrospektywnego. Zastosowanie leków demetylujących w leczeniu nawrotu u chorych po przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych – retrospektywne badanie PALG. Serdecznie zapraszamy do współpracy. Ośrodki chętne do jej podjęcia uprzejmie prosimy o wstępną deklarację oraz wskazanie […]

Chłoniak limfoblastyczny – badanie retrospektywne

Szanowni Państwo, dziękuję za zainteresowanie projektem retrospektywnej oceny leczenia pacjentów z chłoniakiem limfoblastycznym w Polsce. Projekt ten przedstawiałam na ostatniej konferencji PALG z ramienia sekcji ALL. Zastosowanie chemioterapii takiej jak w ALL zdecydowanie poprawiło efekty leczenia chłoniaków limfoblastycznych w porównaniu z chemioterapią „chłoniakową” opartą na CHOP. Pacjenci otrzymują różną chemioterapię w zależności od ośrodka. Do […]