Jesienna edycja konferencji PALG

Szanowni Państwo, Członkowie PALG, Mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić na jesienną edycję Konferencji Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) oraz Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG). Spotkanie PALG odbędzie się w dniach 16-17 listopada (godz. 15:30-19:30), a PLRG dnia 18 listopada (godz. 15:30-20:00). Ze względu na sytuację epidemiologiczną, spotkanie w tradycyjnej formie nie będzie […]

Jesienne spotkanie PALG/PLRG

Informujemy, że jesienne spotkanie PALG/PLRG planowane jest w dniach 29-30 listopada 2019 w centrum konferencyjnym Centrum Onkologii – Instytutu w Gliwicach.

PALG ALL7 – aktualizacja protokołu

Uprzejmie informujemy o uaktualnieniu protokołu PALG ALL7. Najnowsza wersja protokołu (1.1.2019) została umieszczona na stronach PALG w Sekcjach roboczych.

Zaproszenie do udziału w badaniu: Chorzy na AML z aberracjami FLT3 leczonymi inhibitorami kinaz FLT3

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do przesyłania danych chorych na AML z aberracjami FLT3 leczonymi inhibitorami kinaz FLT3. Dane prosimy przesyłać do połowy lipca 2019. W załączeniu znajdziecie Państwo bazę i synopsę badania.

Nowy Zarząd Stowarzyszenia

W trakcie Walnego Zebrania Członków, które miało miejsce w Toruniu 11.05.2019 r. wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia:

Badanie: Analiza porównawcza schematów mieloablacyjnego leczenia kondycjonującego przed alloHSCT u chorych na AML z użyciem fludarabiny i busulfanu vs. fludarabiny z TBI – analiza retrospektywna

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu: Analiza porównawcza schematów mieloablacyjnego leczenia kondycjonującego przed alloHSCT u chorych na AML z użyciem fludarabiny i busulfanu vs. fludarabiny z TBI – analiza retrospektywna. Cel: porównanie tolerancji i efektów leczenia FluBu4 vs FluTBI12Gy oraz FluBu3 vs FluTBI8Gy. Część tej strony jest dostępna tylko dla lekarzy. Aby uzyskać […]

Walne Zebranie Członków PALG, 11 maja 2019

Szanowni Państwo,Członkowie PALG, serdecznie zapraszamy do udziału w obradach Walnego Zebrania Członków PALG, które odbędzie się podczas zbliżającej się Konferencji Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) oraz Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG), w dniach 10 i 11 maja 2019 roku w Hotelu Bulwar w Toruniu. Walne Zebranie planowane jest na dzień 11 maja, […]

PALG ALL7 – poprawki do protokołu

Szanowni Państwo, w imieniu Grupy Roboczej ds. ALL PALG uprzejmie informuję o uaktualnieniu i wprowadzeniu poprawek do protokołu PALG ALL7. Najnowsza wersja protokołu (ver. 1.2019) została umieszczona na stronach PALG. Prosimy o zwrócenie uwagi na: numerację dni podania leków w tabeli Konsolidacja II u chorych na ALL Ph(-) w wieku poniżej 55 r.ż (strona 15 […]