Zaproszenie do udziału w badaniu InfAZA 2.0

Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie do udziału w badaniu: Ocena przebiegu klinicznego oraz epidemiologii i czynników ryzyka infekcji u chorych na MDS/AML/CMML w czasie leczenia pierwszymi trzema cyklami azacytydyny – badanie prospektywne, wieloośrodkowe, obserwacyjne, nieinterwencyjne – InfAZA 2.0. Część tej strony jest dostępna tylko dla lekarzy. Aby uzyskać dostęp, prosimy o zalogowanie się.

Zaproszenie do uczestnictwa w Prospektywnym Ogólnopolskim Rejestrze chorych na MDS/CMML/AML <30% blastów

Szanowni Państwo, zachęcamy do uczestnictwa w Prospektywnym Ogólnopolskim Rejestrze chorych na MDS/CMML/AML < 30% blastów. Ogólnopolski Rejestr Chorych na Zespoły Mielodysplastyczne powstał w roku 2011. Dotychczas włączono do badania 2156 chorych z 28 ośrodków hematologicznych w Polsce. Do rejestru włączani są chorzy na zespoły mielodysplastyczne (MDS), przewlekłą białaczkę mielomonocytową (CMML) a także na ostrą białaczkę […]

Rejestracja na Konferencję PALG otwarta

Uprzejmie informujemy, że ruszyła rejestracja na Konferencję Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) oraz Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG), która odbędzie się w dniach 10 i 11 maja 2019 roku w Hotelu Bulwar w Toruniu. Wszystkich Państwa proszę o zgłoszenie chęci uczestnictwa w posiedzeniu oraz potrzeb noclegowych on-line za pomocą formularza rejestracyjnego, dostępnego […]

Konferencja PALG i PRLG 2019 w Toruniu

ZAPROSZENIE Szanowni Państwo, Członkowie PALG i PLRG, Mam przyjemność i zaszczyt zaprosić na Konferencję Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) oraz Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG), która odbędzie się w dniach 10 i 11 maja 2019 roku w Hotelu Bulwar w Toruniu. Wszystkich Państwa proszę o zgłoszenie chęci uczestnictwa w posiedzeniu oraz potrzeb […]

Zgłoszenia pacjentów leczonych zgodnie z protokołem PALG ALL7

Uprzejmie zapraszamy do zgłaszania pacjentów leczonych zgodnie z protokołem PALG ALL7. Część tej strony jest dostępna tylko dla lekarzy. Aby uzyskać dostęp, prosimy o zalogowanie się.

Pacjenci z nowotworem z dendrytycznych komórek plazmocytoidalnych – badanie

Szanowni Państwo! Nowotwór z dendrytycznych komórek plazmocytoidalnych (Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm, BPDCN) jest bardzo rzadkim schorzeniem rozrostowym hematopoezy. Publikowane dane, pochodzące z różnych krajowych rejestrów, obejmują grupy liczące od kilkunastu do kilkudziesięciu pacjentów, co podkreśla unikalny charakter tej choroby. Brak jest danych dotyczących częstości występowania BPDCN w Polsce, jak również nie jest jednoznacznie ustalony […]

Zaproszenie do udziału w badaniu NGS_TP53 PALG-CLL

Szanowni Państwo, w imieniu sekcji PALG-CLL chcielibyśmy  Państwa zaprosić do udziału w badaniu PALG pt. „Ocena genetycznych i immunologicznych czynników rokowniczych i predykcyjnych odpowiedzi na leczenie chorych z oporną i nawrotową przewlekłą białaczkę limfocytową, w szczególności leczonych inhibitorami receptora B-komórkowego. Badanie obserwacyjne Polskiej Grupy ds. Białaczek Dorosłych (PALG)”. Projekt jest kontynuacją „molekularną” badań obserwacyjnych PALG […]

Rejestracja na Konferencję PALG – UWAGA zmiana terminu spotkania

Ruszyła rejestracja na Konferencję Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG), która odbędzie się 15 listopada 2018 roku w Hotelu Novotel w Krakowie, ul. T. Kościuszki 5. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w posiedzeniu oraz potrzeb noclegowych za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.palg.kongresy.com.pl