Badanie “Ocena przebiegu klinicznego oraz efektów leczenia zespołu Richtera”

Szanowni Państwo, w imieniu sekcji PALG-CLL chcemy Państwa zaprosić do udziału w retrospektywnym badaniu PALG pt. „Ocena przebiegu klinicznego oraz efektów leczenia zespołu Richtera” Wszelkie informacje znajdują się w sekcji CLL.

Analiza retrospektywna porównująca wyniki leczenia chorych na AML z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego (AML CNSi) leczonych z wykorzystaniem allo-HSCT vs bez allo-HSCT

Na ostatnim spotkaniu Grupy Roboczej ds. AML PALG zaproponowałyśmy analizę retrospektywną porównującą wyniki leczenia chorych na AML z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego (AML CNSi) leczonych z wykorzystaniem allo-HSCT vs bez wykonania allo-HSCT. Część badaczy zaraportowało już dane, mile widziane nowe ośrodki i zgłoszenia nowych chorych do 30/09/2021r. Synopsa badania znajduje się w Sekcjach Roboczych. Z […]

Konferencja Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych

W imieniu Prof. Sebastiana Giebla serdecznie zapraszamy na cykl spotkań Sekcji Roboczych Stowarzyszenia Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych. Spotkania będą odbywały się w godz. 17:30 – 20:00 na platformie ZOOM. Terminarz spotkań: 31.05. (pon.) – AML 07.06. (pon.) – ALL 08.06. (wt.) – Cytometria 09.06. (śr.) – HSCT 14.06. (pon.) – CML/MPN 15.06. […]

Badanie “Ocena skuteczności leczenia opornej i nawrotowej przewlekłej białaczki limfocytowej z zastosowaniem schematu wenetoklaks-rytuksymab (Ven-R)”

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zaproszeniem do udziału w retrospektywnym badaniu “Ocena skuteczności leczenia opornej i nawrotowej przewlekłej białaczki limfocytowej z zastosowaniem schematu wenetoklaks-rytuksymab (Ven-R)”. Wszelkie informacje znajdują się w sekcji CLL.

Zaproszenie do udziału w kontynuacji badania

Szanowni Państwo,w imieniu sekcji PALG-CLL chcielibyśmy Państwa zaprosić do udziału w kontynuacji badania PALG pt. „Ocena genetycznych i immunologicznych czynników rokowniczych i predykcyjnych odpowiedzi na leczenie chorych z oporną i nawrotową przewlekłą białaczkę limfocytową, w szczególności leczonych inhibitorami receptora B-komórkowego. Badanie obserwacyjne Polskiej Grupy ds. Białaczek Dorosłych (PALG)” Dotychczasowa współpraca pozwoliła na analizę mutacji TP53 […]

Propozycja opracowania bazy danych i przeprowadzenia badania obserwacyjnego u chorych na AML lub MDS ze wznową choroby po allo-HCT

Szanowni Państwo, w związku z pojawieniem się nowej opcji terapeutycznej dla chorych z nawrotem AML lub MDS po allo-HCT opartej na stosowaniu azacytydyny w skojarzeniu z wenetoklaksem dzięki możliwości   finansowania terapii w ramach systemu RDTL i Programu Lekowego,  zwracamy się z propozycją opracowania bazy danych i przeprowadzenia badania obserwacyjnego u chorych na AML lub MDS […]

Ponowne uruchomienie projektu

Szanowni Państwo, W imieniu sekcji PALG-CLL chcielibyśmy poinformować o „odmrożeniu” od dn. 1.08.2020 r. projektu PALG pt. „Ocena genetycznych i immunologicznych czynników rokowniczych i predykcyjnych odpowiedzi na leczenie chorych z oporną i nawrotową przewlekłą białaczkę limfocytową, w szczególności leczonych inhibitorami receptora B-komórkowego. Badanieobserwacyjne Polskiej Grupy ds. Białaczek Dorosłych (PALG)”. Przerwa w realizacji badania była konsekwencją […]

Oferty badań genetycznych metodą NGS

Przedstawiamy oferty dotyczące przeprowadzenia innowacyjnych badań genetycznych metodą NGS. Oferty znajdują się w zakładce Oferta laboratoriów referencyjnych PALG.