Posiedzenie Plenarne Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych PALG oraz Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków PLRG 16 – 18 maja 2022r.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na Posiedzenie Plenarne PALG oraz PLRG które odbędzie się w dniach 16-18 maja 2022. Poniżej przedstawiamy program spotkań. PROGRAM 16 maja 2022 (poniedziałek) POSIEDZENIE PLENARNE PALG (cz.1 ) 16:20-16:35 Otwarcie konferencji (Sebastian Giebel) 16:35-18:20 Ostre białaczki szpikowe (Agnieszka Wierzbowska) 18:20-18:30 Przerwa 18:30-19:00 Zespoły mielodysplastyczne (Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Krzysztof Mądry) 19:00-19:30 Przewlekła białaczka […]

O chorobach krwi i szpiku w kampanii “Odpowiedź masz we krwi”

„Odpowiedź masz we krwi” to kampania edukacyjna poświęcona chorobom krwi i szpiku, w tymnowotworom hematologicznym. Celem inicjatywy jest upowszechnienie wiedzy nt. chorób krwii szpiku kostnego, ich niespecyficznych objawów, przebiegu i metod leczenia. Intencją Partnerówkampanii jest poprawa wykrywalności chorób hematologicznych poprzez edukację nt. objawów iistoty wczesnej diagnostyki w powodzeniu terapii oraz upowszechnienie morfologii, jako jednegoz podstawowych […]

Synopsa badania wpływ przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych na wyniki leczenia u chorych na ostrą białaczkę szpikową (AML) leczonych midostauryną w określonych grupach: AML FLT3-ITDlow, AML FLT3-ITDhigh, FLT3-TKD

Szanowni Państwo, Na wiosennym spotkaniu Grupy Roboczej ds. HSCT PALG p. prof. Barbara Nasiłowska-Adamska zaproponowała ocenę wyników leczenia chorych na AML FLT3-TKD. Jako część  tej oceny chciałybyśmy zaproponować analizę retrospektywną porównującą wyniki leczenia chorych na AML w grupach: FLT3-ITDlow, AML FLT3-ITDhigh, FLT3-TKD z wykorzystaniem allo-HSCT vs bez wykonania allo-HSCT. Dane byłyby do pozyskania z bazy […]

Posiedzenie Plenarne PALG oraz PLRG

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na Posiedzenie Plenarne PALG oraz PLRG które odbędzie się w dniach 1-3 grudnia 2021. Poniżej przedstawiamy program spotkań. PROGRAM 01 grudnia 2021,  ŚRODA POSIEDZENIE PLENARNE PALG (cz.1 ) 16:20-16:35    Otwarcie konferencji (Sebastian Giebel) 16:35-18:20    Ostre białaczki szpikowe (Agnieszka Wierzbowska) 18:20-18:30     Przerwa 18:30-19:00    Zespoły mielodysplastyczne (Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Krzysztof Mądry) 19:00-19:30    Przewlekła […]

Badanie 1 fazy nad bezpieczeństwem i farmakokinetyką trametinibu, gilteritinibu lub ewerolimusu z deksametazonem u chorych na nawrotową lub oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną B komórkową (GETDex-ALL)

Szanowni Państwo, W lipcu otworzyliśmy w Instytucie rekrutację do niekomercyjnego badania klinicznego I fazy dedykowanego dla chorych na nawrotową lub oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną B-komórkową, którzy wyczerpali dostępne opcje terapeutyczne. Tytuł badania: “Badanie 1 fazy nad bezpieczeństwem i farmakokinetyką trametinibu, gilteritinibu lub ewerolimusu z deksametazonem u chorych na nawrotową lub oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną B komórkową (GETDex-ALL)”.  […]

Badanie “Ocena przebiegu klinicznego oraz efektów leczenia zespołu Richtera”

Szanowni Państwo, w imieniu sekcji PALG-CLL chcemy Państwa zaprosić do udziału w retrospektywnym badaniu PALG pt. „Ocena przebiegu klinicznego oraz efektów leczenia zespołu Richtera” Wszelkie informacje znajdują się w sekcji CLL.

Analiza retrospektywna porównująca wyniki leczenia chorych na AML z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego (AML CNSi) leczonych z wykorzystaniem allo-HSCT vs bez allo-HSCT

Na ostatnim spotkaniu Grupy Roboczej ds. AML PALG zaproponowałyśmy analizę retrospektywną porównującą wyniki leczenia chorych na AML z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego (AML CNSi) leczonych z wykorzystaniem allo-HSCT vs bez wykonania allo-HSCT. Część badaczy zaraportowało już dane, mile widziane nowe ośrodki i zgłoszenia nowych chorych do 30/09/2021r. Synopsa badania znajduje się w Sekcjach Roboczych. Z […]

Konferencja Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych

W imieniu Prof. Sebastiana Giebla serdecznie zapraszamy na cykl spotkań Sekcji Roboczych Stowarzyszenia Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych. Spotkania będą odbywały się w godz. 17:30 – 20:00 na platformie ZOOM. Terminarz spotkań: 31.05. (pon.) – AML 07.06. (pon.) – ALL 08.06. (wt.) – Cytometria 09.06. (śr.) – HSCT 14.06. (pon.) – CML/MPN 15.06. […]