Posiedzenie Plenarne PALG oraz PLRG

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na Posiedzenie Plenarne PALG oraz PLRG które odbędzie się w dniach 1-3 grudnia 2021. Poniżej przedstawiamy program spotkań. PROGRAM 01 grudnia 2021,  ŚRODA POSIEDZENIE PLENARNE PALG (cz.1 ) 16:20-16:35    Otwarcie konferencji (Sebastian Giebel) 16:35-18:20    Ostre białaczki szpikowe (Agnieszka Wierzbowska) 18:20-18:30     Przerwa 18:30-19:00    Zespoły mielodysplastyczne (Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Krzysztof Mądry) 19:00-19:30    Przewlekła […]

Badanie 1 fazy nad bezpieczeństwem i farmakokinetyką trametinibu, gilteritinibu lub ewerolimusu z deksametazonem u chorych na nawrotową lub oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną B komórkową (GETDex-ALL)

Szanowni Państwo, W lipcu otworzyliśmy w Instytucie rekrutację do niekomercyjnego badania klinicznego I fazy dedykowanego dla chorych na nawrotową lub oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną B-komórkową, którzy wyczerpali dostępne opcje terapeutyczne. Tytuł badania: “Badanie 1 fazy nad bezpieczeństwem i farmakokinetyką trametinibu, gilteritinibu lub ewerolimusu z deksametazonem u chorych na nawrotową lub oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną B komórkową (GETDex-ALL)”.  […]

Badanie “Ocena przebiegu klinicznego oraz efektów leczenia zespołu Richtera”

Szanowni Państwo, w imieniu sekcji PALG-CLL chcemy Państwa zaprosić do udziału w retrospektywnym badaniu PALG pt. „Ocena przebiegu klinicznego oraz efektów leczenia zespołu Richtera” Wszelkie informacje znajdują się w sekcji CLL.

Analiza retrospektywna porównująca wyniki leczenia chorych na AML z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego (AML CNSi) leczonych z wykorzystaniem allo-HSCT vs bez allo-HSCT

Na ostatnim spotkaniu Grupy Roboczej ds. AML PALG zaproponowałyśmy analizę retrospektywną porównującą wyniki leczenia chorych na AML z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego (AML CNSi) leczonych z wykorzystaniem allo-HSCT vs bez wykonania allo-HSCT. Część badaczy zaraportowało już dane, mile widziane nowe ośrodki i zgłoszenia nowych chorych do 30/09/2021r. Synopsa badania znajduje się w Sekcjach Roboczych. Z […]

Konferencja Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych

W imieniu Prof. Sebastiana Giebla serdecznie zapraszamy na cykl spotkań Sekcji Roboczych Stowarzyszenia Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych. Spotkania będą odbywały się w godz. 17:30 – 20:00 na platformie ZOOM. Terminarz spotkań: 31.05. (pon.) – AML 07.06. (pon.) – ALL 08.06. (wt.) – Cytometria 09.06. (śr.) – HSCT 14.06. (pon.) – CML/MPN 15.06. […]

Badanie “Ocena skuteczności leczenia opornej i nawrotowej przewlekłej białaczki limfocytowej z zastosowaniem schematu wenetoklaks-rytuksymab (Ven-R)”

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zaproszeniem do udziału w retrospektywnym badaniu “Ocena skuteczności leczenia opornej i nawrotowej przewlekłej białaczki limfocytowej z zastosowaniem schematu wenetoklaks-rytuksymab (Ven-R)”. Wszelkie informacje znajdują się w sekcji CLL.

Zaproszenie do udziału w kontynuacji badania

Szanowni Państwo,w imieniu sekcji PALG-CLL chcielibyśmy Państwa zaprosić do udziału w kontynuacji badania PALG pt. „Ocena genetycznych i immunologicznych czynników rokowniczych i predykcyjnych odpowiedzi na leczenie chorych z oporną i nawrotową przewlekłą białaczkę limfocytową, w szczególności leczonych inhibitorami receptora B-komórkowego. Badanie obserwacyjne Polskiej Grupy ds. Białaczek Dorosłych (PALG)” Dotychczasowa współpraca pozwoliła na analizę mutacji TP53 […]

Propozycja opracowania bazy danych i przeprowadzenia badania obserwacyjnego u chorych na AML lub MDS ze wznową choroby po allo-HCT

Szanowni Państwo, w związku z pojawieniem się nowej opcji terapeutycznej dla chorych z nawrotem AML lub MDS po allo-HCT opartej na stosowaniu azacytydyny w skojarzeniu z wenetoklaksem dzięki możliwości   finansowania terapii w ramach systemu RDTL i Programu Lekowego,  zwracamy się z propozycją opracowania bazy danych i przeprowadzenia badania obserwacyjnego u chorych na AML lub MDS […]