Ośrodki

Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

Prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
tel: 32 278 85 23
fax: 32 278 91 41
e-mail: palg@io.gliwice.pl

Klinika Hematologii z Pododziałem Chorób Naczyń Uniwersyteckiego Szpital Kliniczny w Białymstoku

Prof. dr hab. n. med. Janusz Kłoczko

ul. M. Skłodowskiej – Curie 24a
15-276 Białystok
tel: 85 831 82 30
fax: 85 744 70 26
e-mail: hem@umwb.edu.pl

Oddział Hematologii Onkologicznej Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny

Dr hab. n. med. Andrzej Pluta

ul. ks. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów
tel: 13 430 97 28
fax: 13 430 97 24
e-mail: hematologia@szpital-brzozow.pl

Klinika Hematologii, Szpital Uniwersytecki nr 2

Dr hab. n. med. Jarosław Czyż   

ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
tel: 52 3655 254
fax: 52 3655 559
e-mail: hematologia@biziel.pl

Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej Collegium Medicum

Dr hab. n. med. Olga Haus

ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel: 52 585 35 67
fax: 52 585 35 68
e-mail: kizgenet@cm.umk.pl

Oddział Hematologii, Zespół Szpitali Miejskich

Dr hab. n. med. Sebastian Grosicki

ul. K. Miarki 40
41-500 Chorzów
tel: 32 349 97 23
fax: 32 346 14 71
e-mail: hematologia@zsm.com.pl

Klinika Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha

ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel: 58  349 22 30
fax: 58 349 22 33
e-mail: klhem@gumed.edu.pl

Kliniczny Oddział Hematologii - Uniwersytet Zielonogórski Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp Sp. z o.o

Dr n. med. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus

ul. Dekerta 1
66-400 Gorzów Wlkp.
tel: 957331498
fax: 957331498
e-mail: barbara.osinska@szpital.gorzow.pl

Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Helbig

ul. Dąbrowskiego 25
40-032 Katowice
tel: 32 256 28 58
fax: 32 255 49 85
e-mail: klinhem@sum.edu.pl

Klinika Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek

ul. Reymonta 8
40-027 Katowice
tel: 32 2591 202
fax: 32 2564 873
e-mail: interna@sum.edu.pl

Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku, Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Dr hab. n. med. Marcin Pasiarski

ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce
tel: 41 367 48 41
fax: 41 367 48 39
e-mail: hematologia@onkol.kielce.pl

Klinika Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Artur Jurczyszyn

ul. Kopernika 17
31-501 Kraków
tel: 12 424 76 00
fax: 12 424 74 26
e-mail: rejestracja.hematologia@su.krakow.pl

Oddział Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Podoodziałem Dziennym, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydgiera

Dr n. med. Małgorzata Raźny

oś. Złotej Jesieni 1
31-826 Kraków
tel: 12 64 68 420
fax: 12 64 68 946
e-mail: ohw-sekretariat@rydygierkrakow.pl

Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. n. med. Marek Hus

ul. Staszica 11
20-081 Lublin
tel: 81 534 54 68
fax: 81 534 56 05
e-mail: marekhus@umlub.pl

Oddział Hematologiczny Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos

ul. dr K. Jaczewskiego 7
20-090 Lublin
tel: 81 454 12 22
fax: 81 747 89 11
e-mail: krzysztofgiannopoulos@umlub.pl

Klinika Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak

ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź
tel: 42 689 51 91
fax: 42 689 51 92
e-mail: tadeusz.robak@umed.lodz.pl

Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

ul. Szamarzewskiego 82/84
60-569 Poznań
tel: 61 854 93 83
fax: 61 854 93 56
e-mail: jadwiga.dworek@skpp.edu.pl (sekretariat)

Klinika Hematologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1

Lek. med. Marek Dudziński

ul. Chopina 2
35-057 Rzeszów
tel: 17 86 66 609
fax: 17 86 66 608
e-mail: hematologia@szpital.rzeszow.pl

Oddział Hematologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o

dr n. med. Wojciech Homenda

ul. Hubalczyków 1
76-200 Słupsk
tel: 59 84 60 390
fax: 59 84 60 391
e-mail: hematologia@szpital.slupsk.pl

Klinika Hematologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Barbara Zdziarska

ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel.: 91 425 33 47
fax: 91 425 33 57
e-mail: sekr.hemat@spsk1.szn.pl

Oddział Hematologii, Specjalistyczny Szpital Miejski

Lek. med. Marcin Rymko

ul. Batorego 17
87-100 Toruń
tel: 56 61 00 411
fax: 56 61 00 249
e-mail: hematologia@med.torun.pl

Klinika Hematologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha

ul. I. Gandhi 14
02-776 Warszawa
tel: 22 349 63 34
fax: 22 349 63 35
e-mail: hemsek@ihit.waw.pl

Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr hab. n. med. Grzegorz Basak

ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa
tel: 22 599 28 18
fax: 22 599 14 18
e-mail:

Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii Wojskowy Instytut Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki

ul. Szaserów 128
00-909 Warszawa
tel: 22 261 817 160
fax: 22 261 817 264
e-mail: przepecki@wim.mil.pl

Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych, Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Dr n. med. Kazimierz Hałaburda

ul. I. Gandhi 14
02-776 Warszawa
tel: 22 34 96 360
fax: 22 34 96 361
e-mail: transplantacja@ihit.waw.pl

Klinika Onkologii, Hematologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała

ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
tel: 22 508 19 80
fax: 22 508 19 78
e-mail: onkologia@cskmswia.pl

Klinika Nowotworów Układu Chłonnego - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
tel: 22 546-24-48
fax: 22 546 32 50
e-mail: klinikachloniakow@coi.pl

Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

Wybrzeże Pasteura 4
50-367 Wrocław
tel: 71 784 25 76
fax: 71 327 09 63
e-mail: WK-14@umed.wroc.pl 
e-mail: tomasz.wrobel@umed.wroc.pl

Oddział Hematologiczny z Oddziałem Nowotworów Krwi Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange

ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław
tel: 71 78 313 75
fax: 71 36 215 12
e-mail: lange@dctk.wroc.pl 
e-mail: dctk@dctk.wroc.pl 

Oddział Transplantologiczny z Oddziałem Intensywnej Terapii Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

Dr n. med. Mariola Sędzimirska

ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław
tel: 71 78 313 75
fax: 71 36 215 12
e-mail: sedzimirska@dctk.wroc.pl
e-mail: dctk@dctk.wroc.pl

 

Oddział Hematologii, Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

Lek. med. Sławomir Górnik

ul. Peowiaków 1
22-400 Zamość
tel: 84 677 50 85
fax: 84 677 50 90

Kliniczny Oddział Hematologii, Wojewódzki Szpital Kliniczny Sp. z o.o.

Lek. med. Alina Świderska

ul. Zyty 26
65-046 Zielona Góra
tel: 68 329 63 75
fax: 68 32 96 369