Ośrodki

Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach

Prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 44-102 Gliwice

tel: 32 278 85 23 fax: 32 278 91 41

e-mail: palg@io.gliwice.pl

Klinika Hematologii, Chorób Wewnętrznych i Angiologii z Pododdziałem Transplantacji Komórek Krwiotwórczych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Dr hab. n. med. Jarosław Piszcz

ul. M. Skłodowskiej – Curie 24a

15-276 Białystok

tel: 85 831 82 30 fax: 85 744 70 26

e-mail: hem@umwb.edu.pl

Oddział Hematologii Onkologicznej Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny

Dr n. med. Jacek Krzanowski

ul. ks. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

tel: 13 430 97 28 fax: 13 430 97 24

e-mail: hematologia-sek@szpital-brzozow.pl

Klinika Hematologii, Szpital Uniwersytecki nr 2

Dr hab. n. med. Jarosław Czyż   

ul. Ujejskiego 75

85-168 Bydgoszcz

tel: 52 3655 254 fax: 52 3655 559

e-mail: hematologia.sekretariat@biziel.pl

Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej Collegium Medicum

Dr hab. n. med. Olga Haus

ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

85-094 Bydgoszcz

tel: 52 585 35 67 fax: 52 585 35 68

e-mail: kizgenet@cm.umk.pl

Oddział Hematologii, Zespół Szpitali Miejskich

Dr hab. n. med. Sebastian Grosicki

ul. K. Miarki 40

41-500 Chorzów

tel: 32 349 97 23 fax: 32 346 14 71

e-mail: hematologia@zsm.com.pl

NU-MED Specjalistyczny Szpital Onkologiczny oddz. w Częstochowie

Dr n. med. Elżbieta Morawiec – Szymonik

ul. Warszawska 30

42-202 Częstochowa

tel: 34 399 40 00

e-mail: elzbieta.morawiec-szymonik@nu-med.pl

Klinika Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha

ul. Mariana Smoluchowskiego 17

80-214 Gdańsk

tel: 58 584 43 40

e-mail: klhem@gumed.edu.pl

Oddział Hematologii i Transplantologii Szpiku - Szpital Morski im. PCK

Dr n. med. Wanda Knopińska-Posłuszny

ul. Powstania Styczniowego 1

81-519 Gdynia

tel: 58 72 60 570

e-mail: hematologia@szpitalepomorskie.eu, wknopinska@szpitalepomorskie.eu

Kliniczny Oddział Hematologii - Uniwersytet Zielonogórski Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp Sp. z o.o

Dr n. med. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus

ul. Dekerta 1

66-400 Gorzów Wlkp.

tel: 957331498 fax: 957331498

e-mail: barbara.osinska@szpital.gorzow.pl

Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Helbig

ul. Dąbrowskiego 25

40-032 Katowice

tel: 32 256 28 58 fax: 32 255 49 85

e-mail: klinhem@sum.edu.pl

Klinika Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek

ul. Reymonta 8 40-027 Katowice

tel: 32 2591 202 fax: 32 2564 873

e-mail: interna@sum.edu.pl

Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku, Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Dr hab. n. med. Marcin Pasiarski

ul. Artwińskiego 3

25-734 Kielce

tel: 41 367 48 41 fax: 41 367 48 39

e-mail: hematologia@onkol.kielce.pl

Klinika Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Sacha

ul. Kopernika 17

31-501 Kraków

tel: 12 424 76 00 fax: 12 424 74 26

e-mail: rejestracja.hematologia@su.krakow.pl

Oddział Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Podoodziałem Dziennym, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydgiera

Dr n. med. Małgorzata Raźny

oś. Złotej Jesieni 1

31-826 Kraków

tel: 12 64 68 420 fax: 12 64 68 946

e-mail: ohw-sekretariat@rydygierkrakow.pl

Oddział Hematologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

Dr n. med. Jadwiga Hołojda

ul. Iwaszkiewicza 5

59-220 Legnica

Tel 76 7211 622

e-mail: hematologia@szpital.legnica.pl

Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Marek Hus

ul. Staszica 11 20-081 Lublin

tel: 81 534 54 68 fax: 81 534 56 05

e-mail: marekhus@umlub.pl

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

Dr n. med. Wojciech Legieć

ul. dr K. Jaczewskiego 7

20-090 Lublin

tel: 81 4541248 (sekretariat)

e-mail: ohit@cozl.pl

 

 

Klinika Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska

ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź

tel: 42 689 51 91 fax: 42 689 51 92

e-mail: sekretariat.hemat@kopernik.lodz.pl

Oddział Kliniczny Hematologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Dr n. med. Janusz Hałka

ul. Wojska Polskiego 37

10-228 Olsztyn

tel: 89 539 81 30

e-mail: oddz.hematologia@poliklinika.net

e-mail: ord.hematologia@poliklinika.net

Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

ul. Szamarzewskiego 82/84

60-569 Poznań

tel: 61 854 93 83 fax: 61 854 93 56

e-mail: hematologia.sekretariat@skpp.edu.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Lek. med. Julita Dziamska

ul. Dojazd 34,

60-631 Poznań

tel. +48(61)8464558

e-mail:

hematologia@szpitalmswia.poznan.pl

Klinika Hematologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz

ul. Chopina 2

35-057 Rzeszów

tel: 17 86 66 609 fax: 17 86 66 608

e-mail: hematologia@szpital.rzeszow.pl

Oddział Hematologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o

Dr n. med. Wojciech Homenda

ul. Hubalczyków 1

76-200 Słupsk

tel: 59 84 60 390 fax: 59 84 60 391

e-mail: hematologia@szpital.slupsk.pl

Klinika Hematologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Barbara Zdziarska

ul. Unii Lubelskiej 1

71-252 Szczecin

tel.: 91 425 33 47 fax: 91 425 33 57

e-mail: sekr.hemat@spsk1.szn.pl

Oddział Hematologii, Specjalistyczny Szpital Miejski

Lek. med. Marcin Rymko

ul. Batorego 17

87-100 Toruń

tel.: 56 61 00 411 fax: 56 61 00 249

e-mail: hematologia@med.torun.pl

Oddział Hematologii Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

Dr hab. n. med. Aleksandra Butrym

ul. Sokołowskiego 4

58-309 Wałbrzych

tel: 74 648 9809 fax: 74 648 9809

e-mail: aleksandra.butrym@gmail.com

Klinika Hematologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech – Marańda

ul. I. Gandhi 14

02-776 Warszawa

tel: 22 349 63 34 fax: 22 349 63 35

e-mail: hemsek@ihit.waw.pl

Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak

ul. Banacha 1a

02-097 Warszawa

tel: 22 599 28 18 fax: 22 599 14 18

e-mail: kho@spcsk.pl

Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii Wojskowy Instytut Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki

ul. Szaserów 128

00-909 Warszawa

tel: 22 261 817 160 fax: 22 261 817 264

e-mail: przepecki@wim.mil.pl

Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych, Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Dr n. med. Kazimierz Hałaburda

ul. I. Gandhi 14

02-776 Warszawa

tel: 22 34 96 360 fax: 22 34 96 361

e-mail: transplantacja@ihit.waw.pl

Klinika Onkologii, Hematologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała

ul. Wołoska 137

02-507 Warszawa

tel: 22 508 19 80 fax: 22 508 19 78

e-mail: onkologia@cskmswia.pl

Klinika Nowotworów Układu Chłonnego - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy

Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski

ul. Roentgena 5

02-781 Warszawa

tel: 22 546-24-48 fax: 22 546 32 50

e-mail: klinikachloniakow@coi.pl

Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

Wybrzeże Pasteura 4

50-367 Wrocław

tel: 71 784 25 76 fax: 71 327 09 63

e-mail: khn@usk.wroc.pl

Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Dr n. med. Jarosław Dybko

ul. Grabiszyńska 105

53-439 Wrocław

tel: 71 78 313 75 fax: 71 36 215 12

e-mail: jdybko@dctk.wroc.pl

Oddział Hematologii, Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

Lek. med. Renata Kasza

ul. Peowiaków 1

22-400 Zamość

tel: 84 677 50 85 fax: 84 677 50 90

Kliniczny Oddział Hematologii, Wojewódzki Szpital Kliniczny Sp. z o.o.

Prof. dr hab. n. med. Emilian Snarski

ul. Zyty 26

65-046 Zielona Góra

tel: 68 329 63 78 fax: 68 32 96 369

e-mail: l5@szpital.zgora.pl