Ponowne uruchomienie projektu

Szanowni Państwo,

W imieniu sekcji PALG-CLL chcielibyśmy poinformować o „odmrożeniu” od dn. 1.08.2020 r. projektu PALG pt. „Ocena genetycznych i immunologicznych czynników rokowniczych i predykcyjnych odpowiedzi na leczenie chorych z oporną i nawrotową przewlekłą białaczkę limfocytową, w szczególności leczonych inhibitorami receptora B-komórkowego. Badanie
obserwacyjne Polskiej Grupy ds. Białaczek Dorosłych (PALG)”
.

Przerwa w realizacji badania była konsekwencją utrudnień związanych z pandemią COVID-19, a w mniejszym stopniu też z potrzebą pewnych zmian technicznych i organizacyjnych. Głównym klinicznym celem projektu jest analiza mutacji genu TP53 za pomocą techniki NGS u chorych na nawrotową lub oporną postać CLL, co ma umożliwić włączenie nowoczesnego leczenia w Programie Lekowym jak największej grupie chorych. Mutacje pozostałych badanych genów (191) będą analizowane w późniejszym okresie do celów naukowych (publikacyjnych).
Badanie funkcjonuje na tych samych zasadach, co poprzednio.

Przypominamy, że do badania kwalifikują się:
– pacjenci z nawrotową lub/i oporną postacią CLL/SLL, którzy nie mają
bezwzględnych przeciwwskazań do leczenia w Programie Lekowym, ale u których nie stwierdzono del17p w badaniu FISH

W przypadku jakichkolwiek pytań/wątpliwości bardzo prosimy o kontakt.

Z poważaniem,
Krzysztof Jamroziak
Bartosz Puła
Tomasz Stokłosa