Propozycja opracowania bazy danych i przeprowadzenia badania obserwacyjnego u chorych na AML lub MDS ze wznową choroby po allo-HCT

Szanowni Państwo,

w związku z pojawieniem się nowej opcji terapeutycznej dla chorych z nawrotem AML lub MDS po allo-HCT opartej na stosowaniu azacytydyny w skojarzeniu z wenetoklaksem dzięki możliwości   finansowania terapii w ramach systemu RDTL i Programu Lekowego,  zwracamy się z propozycją opracowania bazy danych i przeprowadzenia badania obserwacyjnego u chorych na AML lub MDS ze wznową choroby po allo-HCT leczonych tym schematem terapeutycznym.

W razie zainteresowania Państwa uczestnictwem w badaniu zwracamy się z prośbą o podanie osoby kontaktowej w Państwa Ośrodku, do której zostanie przesłany eCRF w formie Excel i udzielone zostaną wszelkie wyjaśnienia.

Po wstępnych rozmowach wiemy, że przynajmniej kilka ośrodków prowadzi już takie leczenia u pojedynczych chorych, w tym leczeniem objętych jest kilkoro chorych w Klinice Hematologii we Wrocławiu. Zabranie danych dotyczących grupy 25-30 osobowej umożliwi w naszej opinii publikację wyników. Gorącą liczymy na Państwa zainteresowanie,

Łączymy pozdrowienia i wyrazy szacunku
Anna Czyż w imieniu Grupy Roboczej SCT PALG
Agnieszka Szeremet, Koordynator Badania z Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UM we Wrocławiu
Tomasz Wróbel, Kierownik Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UM we Wrocławiu

Synopsa badania znajduje się w Sekcjach Roboczych w części Ostra Białaczka Szpikowa (AML) oraz Zespoły mielodysplastyczne (MDS).