Wstrzymanie realizacji projektu oceny mutacji TP53 w CLL za pomocą NGS

Szanowni Państwo,
Członkowie PALG,

W imieniu wszystkich Wykonawców chciałbym Państwa poinformować o czasowym wstrzymaniu realizacji projektu PALG dotyczącego oceny występowania mutacji genu TP53 za pomocą NGS u chorych na oporną/nawrotową przewlekłą białaczką limfocytową. Planowany termin wstrzymania realizacji projektu to początek kwietnia 2020 r.

Decyzja ta wynika z jednej strony z konieczności wprowadzenia zaplanowanych wcześniej zmian (m.in. zmiany metodyki z oceny panelu wielogenowego do sekwencjonowania samego genu TP53), a z drugiej wiąże się z pandemią SARS CoV-2 (m.in. braki personalne i ograniczenia w pracy laboratorium). Planujemy jednak kontynuację projektu w przyszłości. Ponadto, chcielibyśmy przeprowadzić podsumowanie zakończonego etapu projektu, w którym chcemy sprawdzić, na ile wprowadzenie takich badań przyniosło efekty kliniczne w postaci włączenia leku, szczególnie u chorym z mutacją subklonalną. Będziemy więc Państwa prosić o dodatkowe dane kliniczne wybranych chorych, które zostaną wykorzystane we wspólnej publikacji.

Jednocześnie, chcielibyśmy zapewnić, że próbki otrzymane do końca marca 2020r zostaną zsekwencjonowane. Po tym terminie, w przypadku pilnych wskazań do badania, proszę o bezpośredni kontakt z Panem Prof. Tomaszem Stokłosą.

Z poważaniem,
Krzysztof Jamroziak, Bartosz Puła, Tomasz Stokłosa