Synopsa badania wpływ przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych na wyniki leczenia u chorych na ostrą białaczkę szpikową (AML) leczonych midostauryną w określonych grupach: AML FLT3-ITDlow, AML FLT3-ITDhigh, FLT3-TKD

Szanowni Państwo,

Na wiosennym spotkaniu Grupy Roboczej ds. HSCT PALG p. prof. Barbara Nasiłowska-Adamska zaproponowała ocenę wyników leczenia chorych na AML FLT3-TKD.

Jako część  tej oceny chciałybyśmy zaproponować analizę retrospektywną porównującą wyniki leczenia chorych na AML w grupach: FLT3-ITDlow, AML FLT3-ITDhigh, FLT3-TKD z wykorzystaniem allo-HSCT vs bez wykonania allo-HSCT. Dane byłyby do pozyskania z bazy danych PALG AML FLT3 midostaurin , część badaczy zaraportowało już część danych, mile widziane nowe ośrodki i zgłoszenia nowych chorych, a także szczegółowe uzupełnienie danych dotyczących allo-HSCT.  Synopsa badania znajduje się w sekcji AML.