O chorobach krwi i szpiku w kampanii “Odpowiedź masz we krwi”

„Odpowiedź masz we krwi” to kampania edukacyjna poświęcona chorobom krwi i szpiku, w tym
nowotworom hematologicznym. Celem inicjatywy jest upowszechnienie wiedzy nt. chorób krwi
i szpiku kostnego, ich niespecyficznych objawów, przebiegu i metod leczenia. Intencją Partnerów
kampanii jest poprawa wykrywalności chorób hematologicznych poprzez edukację nt. objawów i
istoty wczesnej diagnostyki w powodzeniu terapii oraz upowszechnienie morfologii, jako jednego
z podstawowych narzędzi diagnostycznych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze stroną kampanii www.omwk.pl