Badanie 1 fazy nad bezpieczeństwem i farmakokinetyką trametinibu, gilteritinibu lub ewerolimusu z deksametazonem u chorych na nawrotową lub oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną B komórkową (GETDex-ALL)

Szanowni Państwo,

W lipcu otworzyliśmy w Instytucie rekrutację do niekomercyjnego badania klinicznego I fazy dedykowanego dla chorych na nawrotową lub oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną B-komórkową, którzy wyczerpali dostępne opcje terapeutyczne. Tytuł badania: “Badanie 1 fazy nad bezpieczeństwem i farmakokinetyką trametinibu, gilteritinibu lub ewerolimusu z deksametazonem u chorych na nawrotową lub oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną B komórkową (GETDex-ALL)”. 

Wszelkie informacje znajdują się w sekcji ALL.