Nowy Zarząd Stowarzyszenia

W trakcie Walnego Zebrania Członków, które miało miejsce w Toruniu 11.05.2019 r. wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu:
Prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel

Vice-prezes:
Dr hab. prof. nadzw. Ewa Lech-Marańda

Skarbnik:
dr n. med. Tomasz Czerw

Sekretarz:
dr hab. n. med. Anna Czyż

Członkowie Zarządu:
Prof. dr. hab. n. med. Jerzy Hołowiecki
Prof. dr. hab. n. med. Wiesław Jędrzejczak
Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil
Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska