Projekt „Polski rejestr generyków imatynibu (PALG)”

Od 01.07.2014 r. w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej stosowane są generyki imatynibu. Polska jest pierwszym państwem Unii Europejskiej, w którym na szeroką skalę wdrożono leczenie generykami imatynibu na ok. 3 lata wcześniej niż innych krajach Unii. Wynikało to z wygaśnięcia ochrony patentowej leku Glivec 31.12.2013 r., który został wprowadzony na polski rynek jeszcze przed przystąpieniem […]

Konferencja Polskiej Grupy Ds. Leczenia Białaczek i Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków

Szanowni Państwo, Mam przyjemność i zaszczyt zaprosić na Konferencję Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) i Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG), która odbędzie się w dniach 18 i 19 maja 2017 roku w Hotelu Mercure w Gdyni. Wszystkich Państwa proszę o zgłoszenie chęci uczestnictwa w posiedzeniu oraz potrzeb noclegowych on-line za pomocą formularza rejestracyjnego. Z nadzieją na owocne obrady oraz radosną […]