PALG ALL7 – poprawki do protokołu

Szanowni Państwo,

w imieniu Grupy Roboczej ds. ALL PALG uprzejmie informuję o uaktualnieniu i wprowadzeniu poprawek do protokołu PALG ALL7. Najnowsza wersja protokołu (ver. 1.2019) została umieszczona na stronach PALG.

Prosimy o zwrócenie uwagi na

a. numerację dni podania leków w tabeli Konsolidacja II u chorych na ALL Ph(-) w wieku poniżej 55 r.ż (strona 15 protokołu)

b. czas trwania wlewu metotreksatu w dawce 1500 mg/m2 i 3500 mg/m2 w konsolidacjach w ALL Ph(-) w obu grupach wiekowych (tj. < oraz > 55 r.ż) ( strony 14, 16, 30 protokołu)

c. uzupełnienia w informacjach dotyczących leczenia wspomagającego w czasie stosowania inotuzumabu ozogamycyny

Z wyrazami szacunku

Anna Czyż

z upoważnienia Grupy Roboczej ds. ALL PALG