Chłoniak limfoblastyczny – badanie retrospektywne

Szanowni Państwo,

dziękuję za zainteresowanie projektem retrospektywnej oceny leczenia pacjentów z chłoniakiem limfoblastycznym w Polsce. Projekt ten przedstawiałam na ostatniej konferencji PALG z ramienia sekcji ALL. Zastosowanie chemioterapii takiej jak w ALL zdecydowanie poprawiło efekty leczenia chłoniaków limfoblastycznych w porównaniu z chemioterapią „chłoniakową” opartą na CHOP. Pacjenci otrzymują różną chemioterapię w zależności od ośrodka. Do bazy danych można włączyć pacjentów z chłoniakiem limfoblastycznym, którzy maja poniżej 25% blastów w szpiku w momencie rozpoznania, leczonych w Państwa ośrodku w latach 2012-2017. W badaniu chcemy przeanalizować efekty leczenia pacjentów otrzymujących chemioterapię intensywną tzn leczenie wg PALG-ALL6, HyperCVAD oraz leczenia protokołem GMALL. Chcielibyśmy również przeanalizować leczenie poremisyjne: leczenie podtrzymujące lub transplantacje, zarówno autologiczne jak i allogeniczne.

Część tej strony jest dostępna tylko dla lekarzy. Aby uzyskać dostęp, prosimy o zalogowanie się.