Sekwencjonowanie nowej generacji transkryptomu miRNA i badania funkcjonalne in vitro w celu poznania patomechanizmow i heterogenności dziecięcej ostrej białaczki limfoblastycznej z limfocytów T (T-ALL)

Zapraszamy do udziału w projekcie: Sekwencjonowanie nowej generacji transkryptomu miRNA i badania funkcjonalne in vitro w celu poznania patomechanizmow i heterogenności dziecięcej ostrej białaczki limfoblastycznej z limfocytów T (T-ALL).

Celem projektu jest poznanie roli miRNA w procesach onkogenetycznych, leżących u podstaw białaczki T-ALL, jak również poznanie znaczenia miRNA w heterogenności tej choroby.

Szczegółowe informacje dostępne są po zalogowaniu w Sekcjach roboczych (sekcja Ostra białaczka limfoblastyczna – ALL).