Polska Grupa ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych z nagrodą Prezesa ABM

17 listopada 2022 roku po raz pierwszy przyznano nagrody Prezesa Agencji Badań Medycznych “Medycyna Jutra”. W kategorii Organizacja Pozarządowa zwyciężyła Polska Grupa ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (Polish Adult Leukemia Group). Nagrodę odebrał prezes zarządu Stowarzyszenia PALG, prof. Sebastian Giebel. Serdecznie gratulujemy.

Nagrody wręczono podczas konferencji pt.: “Agencja Badań Medycznych – impuls dla rozwoju nauki, zdrowia i innowacji”. Wydarzenie miało na celu stworzenie przestrzeni do dyskusji ekspertów na temat wyzwań i szans, które stoją przed sektorem ochrony zdrowia. Było także okazją do podsumowania dotychczasowej działalności ABM, która rozpoczęła się 22 marca 2019 roku.

Prezes ABM Radosław Sierpiński zaznaczył kwestię innowacyjności plebiscytu – w wyborze laureatów posługiwano się algorytmami sztucznej inteligencji.