Pacjenci z nowotworem z dendrytycznych komórek plazmocytoidalnych – badanie

Szanowni Państwo!

Nowotwór z dendrytycznych komórek plazmocytoidalnych (Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm, BPDCN) jest bardzo rzadkim schorzeniem rozrostowym hematopoezy. Publikowane dane, pochodzące z różnych krajowych rejestrów, obejmują grupy liczące od kilkunastu do kilkudziesięciu pacjentów, co podkreśla unikalny charakter tej choroby. Brak jest danych dotyczących częstości występowania BPDCN w Polsce, jak również nie jest jednoznacznie ustalony algorytm postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Dlatego, działając w ramach Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek, pragniemy zebrać dane na temat pacjentów z BPDCN, leczonych w polskich ośrodkach hematologicznych.

Będziemy niezmiernie wdzięczni za przeprowadzenie przeglądu diagnozowanych/leczonych w Państwa ośrodku pacjentów, a jeśli znajdzie się wśród nich pacjent z BPDCN, prosimy o wypełnienie załączonej ankiety.

Ponieważ chcielibyśmy, aby wykaz pacjentów z BPDCN miał również charakter prospektywny, prosimy o zgłaszanie nowo diagnozowanych pacjentów z tym schorzeniem, poprzez wypełnienie ankiety dostępnej w Sekcjach roboczych (sekcja ALL).

Dziękujemy za Państwa pomoc i liczymy na Państwa współpracę.

dr hab. Krzysztof Lewandowski
prof. dr hab. Jan Maciej Zaucha
prof. dr hab. Agnieszka Wierzbowska