Badanie „Skuteczność LD-AraC z Kladrybiną u pacjentów z ostrą białaczką szpikową po niepowodzeniu leczenia azacytydyną”

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu obserwacyjnym „Skuteczność LD-AraC z Kladrybiną u pacjentów z ostrą białaczką szpikową po niepowodzeniu leczenia azacytydyną”. Szczegółowe informacje wraz z ankietą znajdziecie Państwo w Sekcjach roboczych – Ostra białaczka szpikowa (dostęp dla zalogowanych).