Different prognosis of acute myeloid leukemia harboring monosomal karyotype with total or partial monosomies determined by FISH: retrospective PALG study

Wawrzyniak E, Wierzbowska A, Kotkowska A, Siemieniuk-Rys M, Robak T, Knopinska-Posluszny W, Klonowska A, Iliszko M, Woroniecka R, Pienkowska-Grela B, Ejduk A, Wach M, Duszenko E, Jaskowiec A, Jakobczyk M, Mucha B, Kosny J, Pluta A, Grosicki S, Holowiecki J, Haus O.