Comparison of cladribine plus cyclophosphamide with fludarabine plus cyclophosphamide as first-line therapy for chronic lymphocytic leukemia: a phase III randomized study by the Polish Adult Leukemia Group (PALG-CLL3 Study).

Robak T, Jamroziak K, Gora-Tybor J, Stella-Holowiecka B, Konopka L, Ceglarek B, Warzocha K, Seferynska I, Piszcz J, Calbecka M, Kostyra A, Dwilewicz-Trojaczek J, Dmoszyñska A, Zawilska K, Hellmann A, Zdunczyk A, Potoczek S, Piotrowska M, Lewandowski K, Blonski JZ.