Posiedzenie Plenarne Polskie Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) oraz Polskie Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG) 30 listopada – 1 grudnia 2023 r.

Szanowni Państwo,

W dniach 30.11-01.12 2023 r. odbędzie się kolejne Posiedzenie Plenarne Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) oraz Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG).

Miejsce spotkania: Novotel Łódź Centrum, Al. Piłsudskiego 11a, 90-368 Łódź

REJESTRACJA

PROGRAM

30 listopada 2023 (czwartek)

POSIEDZENIE PLENARNE PALG (cz. 1)

09:00-09:05Otwarcie konferencji Sebastian Giebel
09:05-09:40Przewlekła białaczka szpikowa / Nowotwory mieloproliferacyjne Tomasz Sacha, Maria Bieniaszewska
09:40-11:40Ostre białaczki szpikowe Agnieszka Wierzbowska
11:40-12:00„Dasatinib pH resistant i inhibitory pompy protonowej – nowe możliwości leczenia” dr n. med. Paweł Rakowski, Dyrektor Medyczny Zentiva  – wykład sponsorowany – ZENTIVA
12:00-12:20RVU120, nowa terapia eksperymentalna ukierunkowana na kinazy CDK8/CDK19 w leczeniu AML i MDS” Tomasz Rzymski – wykład sponsorowany RYVU
12:20-13:10Przerwa na lunch
13:10-13:30„Iwosydenib – nowa terapia ukierunkowana molekularnie dla pacjentów z AML i mutacją IDH1, niekwalifikujących się do intensywnej chemioterapii indukującej” Agnieszka Wierzbowska – wykład sponsorowany SERVIER
13:30-14:20Zespoły mielodysplastyczne Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Krzysztof Mądry
14:20-15:10Przewlekła białaczka limfocytowa Iwona Hus, Krzysztof Jamroziak
15:20-15:40„Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia PBL akalabrutynibem” prof. Tadeusz Robak – wykład sponsorowany – ASTRA ZENECA
15:40-16:00„Synergia i skuteczność. Terapia określona w czasie ibrutynib + wenetoklaks” Joanna Drozd -Sokołowska – wykład sponsorowany – JANSSEN
16:00-17:00Ostra białaczka limfoblastyczna Sebastian Giebel, Anna Czyż
17:00-17:20„Optymalne wykorzystanie Blinatumomabu w terapii B-kom ALL – standardy i nowosci” Anna Czyż – wykład sponsorowany – AMGEN
17:20-17:40Przerwa na kawę
17:40-18:25Infekcje Lidia Gil
18:25-19:10Transplantacje komórek krwiotwórczych Anna Czyż, Tomasz Czerw
19:10-19:30„Miejsce Ruksolitynibu w leczeniu pacjenta z GVHD – zapisy programu lekowego” Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka – wykład sponsorowany – NOVARTIS

1 grudnia 2023 (piątek)

POSIEDZENIE PLENARNE PLRG (cz.2 )

09:00-09:30Sprawozdanie z działalności PLRG Jan Maciej Zaucha
09:30-10:30Prospektywne badania kliniczne sponsorowane przez ABM
 
Badanie ,,Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia nawrotu u chorych na chłoniaka DLBCL/HGBCL rozpoznanego w oparciu o monitorowanie krążącego nowotworowego DNA – badanie 2 fazy”(RATIONAL) Ewa Lech-Marańda

Zastosowanie niwolumabu (N) z następową chemioterapią: bendamustyna, gemcytabina i deksametazon (BGD) z autologiczną transplantacją szpiku u chorych na chłoniaka Hodgkina opornego na leczenie 1 linii- badanie 2 fazy (N-BURGUND). Jan Maciej Zaucha

Czynniki immunologiczne związane z odpowiedzią na terapię CAR-T w kontekście deregulacji mikrobioty jelitowej u chorych na chłoniaki agresywne (DLBCL, PMBL, MCL)
 Krzysztof Giannopoulos, M. Szelest, M. Paziewska
10:30-11:00Badania kliniczne Wojciech Jurczak
11:00-11:40Chłoniaki agresywne B-komórkowe Anna Czyż, Monika Długosz-Danecka
11:40-12:05Polski Rejestr Onkohematologiczny Joanna Didkowska, Irmina Michałek
12:05-12:25Wykład sponsorowany SOBI ”Zmiana paradygmatu leczenia w R/R DLBCL -wyzwania i niezaspokojone potrzeby” Sebastian Giebel
12:25-12:45Wykład sponsorowany SOBI „Loncastuximab tesirine jako przykład terapii celowanej w DLBCL: przegląd badań klinicznych” Anna Czyż 
12:45-13:15Lunch
13:15-13:40Chłoniaki pozawęzłowe Dariusz Wołowiec, Agnieszka Giza
13:40-14:00Wykład sponsorowany SwixxBiopharma „Kliniczne aspekty stosowania mogamulizumabu u pacjentów z mycosis fungoides. Opis przypadku” Joanna Drozd-Sokołowska
14:00-14:30Chłoniaki T-komórkowe Marcin Szymański, Katarzyna Domańska-Czyż, Łukasz Targoński, Marta Sobas
14:30-15:00Chłoniaki indolentne B-komórkowe Joanna Drozd-Sokołowska
15:00-15:30Transplancje Tomasz Czerw, Anna Czyż
15:30-16:15Chłoniak Hodgkina Ewa Paszkiewicz-Kozik, Jan Zaucha, Janusz Szczepanik
16:15-16:40Kardiologia onkologiczna Sebastian Szmit

Partnerzy:

Partnerzy Platynowi:

Patronat nad sesja MDS:

Patronat nad sesja AML: