Posiedzenie Plenarne Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych PALG oraz Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków PLRG 16 – 18 maja 2022r.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na Posiedzenie Plenarne PALG oraz PLRG które odbędzie się w dniach 16-18 maja 2022. Poniżej przedstawiamy program spotkań.

PROGRAM

16 maja 2022 (poniedziałek)

POSIEDZENIE PLENARNE PALG (cz.1 )

16:20-16:35 Otwarcie konferencji (Sebastian Giebel)
16:35-18:20 Ostre białaczki szpikowe (Agnieszka Wierzbowska)
18:20-18:30 Przerwa
18:30-19:00 Zespoły mielodysplastyczne (Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Krzysztof Mądry)
19:00-19:30 Przewlekła białaczka szpikowa / Nowotwory mieloproliferacyjne (Tomasz Sacha, Maria Bieniaszewska)

17 maja 2022  (wtorek)

POSIEDZENIE PLENARNE PALG (cz.2 )

16:20-17:30 Ostra białaczka limfoblastyczna (Sebastian Giebel, Anna Czyż)
17:30-17:45 Optymalizacja stosowania blinatumomabu u chorych na ALL (Sebastian Giebel) – wykład sponsorowany przez AMGEN
17:45-18:15 Przewlekła białaczka limfocytowa (Iwona Hus, Krzysztof Jamroziak)
18:15-18:30 Optymalna terapia przewlekłej białaczki limfocytowej w 1 linii – perspektywy (Krzysztof Jamroziak) – wykład sponsorowany przez AstraZeneca
18:30-18:40 Przerwa
18:40-19:00 Infekcje (Lidia Gil)
19:00-19:30 Transplantacje komórek krwiotwórczych (Anna Czyż, Tomasz Czerw)

18 maja 2022,  (środa)

POSIEDZENIE PLENARNE PLRG

15:20-16:00 Badania kliniczne (Wojciech Jurczak)
16:00-16:20 Hematopatologia (Monika Prochorec-Sobieszek)
16:20-16:50 Chłoniaki agresywne B-komórkowe (Anna Czyż, Monika Długosz-Danecka)
16:50-17:05 Polatuzumab wedotyny w leczeniu chorych na oporne/nawrotowe postaci DLBCL (Sebastian Giebel) – wykład sponsorowany przez Roche
17:05-17:35 Chłoniaki indolentne B-komórkowe (Joanna Drozd-Sokołowska)
17:35-17:55 Przerwa
17:55-18:45 Chłoniak Hodgkina (Jan Maciej Zaucha, Ewa Paszkiewicz-Kozik)
18:45-19:05 Chłoniaki T-komórkowe/chłoniaki skórne (Ewa Chmielowska, Beata Ostrowska, Małgorzata Sokołowska-Wojdyło)
19:05-19:25 Kardiologia onkologiczna (Sebastian Szmit)
19:25-19:45 Chłoniak z komórek płaszcza (Michał Szymczyk)
19:45-20:15 Chłoniaki pozawęzłowe (Agnieszka Giza, Dariusz Wołowiec)

Partnerzy Platynowi Wydarzenia:

Amgen Sp. z.o.o.

AstraZeneca Pharma Poland

Roche Polska Sp. z o. o.


 

Partnerzy Wydarzenia:

AbbVie

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

Astellas

BMS Bristol Meyers Squibb

Fresenius

Gilead

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

medacGmbH Sp. z o.o.

MSD

Pfizer

SERVIER POLSKA Sp. z o.o.

Swixx BioPharma

Bardzo serdecznie dziękujemy
za wsparcie przy organizacji Posiedzenia Plenarnego PALG/PLRG.