Protokoły PALG na Sympozjum The European LeukemiaNet

18 kwietnia 2023 r. w godz. 8:00-20:00 odbędzie się połączone 19. Sympozjum ELN i 22. Sympozjum KLN. Sympozjum będzie składało się z 15 sesji, w tym 13 sesji badawczych dotyczących różnych typów białaczek i specjalności interdyscyplinarnych, 1 sesji plenarnej przeznaczonej na doniesienia podsumowujące oraz 1 sesji plenarnej zarezerwowanej dla wykładów głównych.

W ramach The European LeukemiaNet współpracuje 220 ośrodków z 44 krajów, w których pracuje ponad 1000 badaczy i klinicystów. Celem działalności jest integracja około 120 wiodących grup badawczych zajmujących się białaczkami (CML, AML, ALL, CLL, MDS, MPN), ich interdyscyplinarnych grup partnerskich (diagnostyka, badania nad leczeniem, rejestr, wytyczne), przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw w całej Europie w celu utworzenia sieci promującej wspólne badania nad leczeniem białaczki.

Polskę na sympozjum reprezentują prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska, która w ramach Sesji 2: WP5 AML 2 przedstawi protokół PALG oraz dr n. med. Krzysztof Mądry, którego wystąpienia będzie można posłuchać w czasie sesji Sesji 4: WP8 MDS.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydarzenia. Zapraszamy do udziału.